درباره نشریه

دوفصلنامه‌ی پژوهشی «اسلام و مطالعات معنویت» به صاحب امتیازی «پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» و به همت پژوهشکده اخلاق و معنویت، برای انعکاس دستاوردهای پژوهشی در حوزه‌ی معنویت اسلامی و تبیین مناسبات معنویت با اندیشه‌ی اسلامی، از زمستان 1400 فعالیت خود را آغاز نموده است.

مقالات نشریه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.