تماس با ما

آدرس: قم، پردیسان، انتهای خیابان دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اخلاق و معنویت

صندوق پستی: 3688/37185

تلفن: 31156961- 025 

ایمیل:  jsr@isca.ac.ir

شبکه مجازی (ایتا): 09355115769  


CAPTCHA Image