دوفصلنامه اسلام و مطالعات معنویت

تنها مقالات علمی-پژوهشی را

که براساس ساختار ارائه شده در راهنمای نویسندگان

تنظیم شده، می پذیرد.


 •  ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • پژوهشکده اخلاق و معنویت
 • کشور محل چاپ: ایران
 • فرمتچاپی و الکترونیک
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبله (با ذکر منبع)
 • حوزه تخصصیادیان و مذاهب 
 • نوع مجلهعلمی
 • رتبه: تخصصی
 •  زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بله (با ذکر منبع)
 • هزینه ارسال مقاله:
 • نوع  داوری: داوری بسته (Double blind peer review) و حداقل 2 داور
 • زمان داوری:  حداقل 5 هفته
 • شیوه نامه نگارش: APA
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 221-1 

تأثیر چهل روز بیداری و مناجات در بین‌الطلوعین بر آرامش و عزت نفس بانوان جوان اصفهان

صفحه 218-188

الهام شاهزیدی؛ قاسم زارعی؛ راضیه فرهادی؛ مریم کتانی؛ محمد صادق ابوطالبی