مقایسه و نسبت‌سنجی تجربه معنوی در دیدگاه داوسن چرچ و معنویت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه اراک و طلبه سطح 3. قم، ایران

2 دانشیار، گروه معرفت‌شناختی و علوم‌شناختی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. قم، ایران.

10.22081/jsr.2024.68496.1074

چکیده

بحث پیرامون حالات و تجربیات معنوی ریشه در سنت‌ها و ادیان در سرتاسر جهان دارد. در سنت اندیشه و معنویت اسلامی، عارفان مسلمان با تعابیری چون احوالات باطنی، کشف و شهود، وحی و الهامات، مقامات عرفانی به این موضوع پرداخته‌اند. در سالهای اخیر تجربه معنوی بعنوان یکی از حالات و رفتارهای انسانی مورد توجه خاص روانشناسان، دانشمندان علوم اعصاب و معنویت پژوهان قرار گرفته است. یکی از این افراد، داوسن چزچ است که که در سال‌های اخیر اصطلاح مغز عارف را مطرح کرده و سعی دارد تجارب معنوی امری را سکولار نشان داده و به یکسری حالات روانشناختی و فیزیکال تقلیل دهد. تحقیق پیش رو که با روش اسنادی صورت گرفته است، به دنبال جواب این سوال است که: چه نسبتی میان این دیدگاه به تجارب معنوی و دیدگاه معنویت اسلامی وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد حداقل در 5 زمینه، اختلاف بنیادین بین دو دیدگاه مذکور پیرامون تجربه معنوی وجود دارد که عبارتند از: معناشناسانه، هستی شناسانه، انسان شناسانه، غایت شناسانه و روش شناسانه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison and Evaluation of Spiritual Experience in the Perspective of Dawson Church and Islamic Spirituality

نویسندگان [English]

  • Morteza Feizi Zadeh 1
  • Alireza Ghaeminia 2
1 M. A student in general psychology, Arak University and Islamic Seminary Level Three student, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Epistemology and Cognitive Sciences, Research Institute of Islamic Culture and Thought. Qom, Iran.
چکیده [English]

Discussions over spiritual states and experiences trace back to traditions and religions around the world. In the tradition of Islamic thought and spirituality, Muslim mystics have dealt with this issue with terms such as inner states, discovery and intuition, revelation and inspiration. In the past years, spiritual experience as one of the human states and behaviors has received the special attention of psychologists, neuroscientists and spiritual researchers. One of these people is Dawson Church, who in recent years has proposed the term "mystical brain" and is trying to make spiritual experiences seem secular and limit them to a series of psychological and physical states. The present study, which has been carried out via documentary method, seeks to answer this question, what is the relationship between this view of spiritual experiences and the view of Islamic spirituality? The findings of the study suggest that there is a fundamental difference between the two mentioned views on spiritual experience in at least 5 areas, which are semantic, ontological, anthropological, teleological and methodological.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual experience
  • Islamic spirituality
  • novel spirituality
  • Dawson Church
  • neuroscience
  • psychology