دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، اسفند 1402، صفحه 1-235 
ارزیابی و تبیین نیازهای معنوی کودکان مبتلا به سرطان

صفحه 172-196

10.22081/jsr.2024.68322.1068

روح الله موسوی زاده؛ زهرا عسگری؛ محمدمهدی احمدی فراز؛ رضا شکرانی