کلیدواژه‌ها = معنویت
نسبت فقه و امر معنوی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 153-130

10.22081/jsr.2023.65700.1037

مجتبی الهی خراسانی


بررسی انتقادی مؤلفه فردگرایی در نظریه معنویت‌گرای عقلانیت و معنویت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 154-189

10.22081/jsr.2023.63603.1010

محمدجواد فرج نژاد؛ سید احمد غفاری قره باغ